نشانی:

اصفهان-خیابان امام خمینی - شهرک صنعتی امیر کبیر- انتهای خیابان نوآوران، فرعی دوم

مدیریت: آقای مهندس بهروز آزادمنش

کد پستی:        8195148738

تلفن:             33867121_031

                     33867131_031

فاکس:           33866321_031

ایمیل:             info@behrangcolor.com

از نقطه نظر زبر بودن در نوع ریز و درشت تقسیم بندی می شود.

شایان ذکر است سطوحی که با رنگهای پودری سنباده ای ریز پوشش داده می شوند در مقایسه با نوع درشت این محصول از مقاومت مکانیکی بهتری برخوردار هستند که دلیل آن ضخامت کمتر سطح پوشش می باشد.